Avís Legal

Clàusula de protecció de dades

Lamina Protect (d’ara endavant Lamina Protect garanteix la seguretat i confidencialitat de les dades facilitades per l’Usuari. En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de 1999, de protecció de dades de caràcter personal, s’informa a l’Usuari que les seves dades seran incorporades a un fitxer automatitzat propietat de Lamina Protect, podent ser tractades amb la finalitat de desenvolupar els serveis propis oferts pel mateix, així com, si escau, remetre informació sobre els seus serveis, que puguin resultar del seu interès o es adeqüeu al vostre perfil particular L’Usuari podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes establerts a la legislació vigent, a través d’una comunicació escrita per mail dirigida a Lamina Protect ([email protected])
Les autoritzacions sobre tractament de dades contemplades als paràgrafs precedents podran ser revocades per l’Usuari, sense que aquesta revocació tingui efectes retroactius, d’acord amb els articles 6 i 11 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de 1999, de protecció de dades de caràcter personal». L’usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, i Lamina Protect es reserva el dret d’excloure dels serveis registrats tot usuari que hagi facilitat dades falses, sens perjudici de les altres accions que siguin procedents en dret.

 

Condicions d’accés i utilització

Us informem que quan es connecta a la nostra pàgina web, el servidor on la tenim allotjada la nostra pàgina reconeix automàticament l’adreça IP del vostre ordinador, el dia i l’hora a què ha entrat, a la qual ens ha abandonat, i per quines parts de la nostra pàgina s’ha mogut, URL i domini de què prové, explorador utilitzat i resolució de la pantalla. Cal que el nostre servidor conegui aquestes dades del vostre ordinador perquè ha de poder comunicar-s’hi per enviar-li el que vostè li demani a través del navegador i pugui veure’l a la pantalla. L’usuari accepta l’ús de galetes i seguiments d’IPs. Tot i això, l’usuari si ho desitja pot desactivar i/o eliminar aquestes cookies seguint les instruccions del seu navegador d’Internet. Lamina Protect no utilitza tècniques de “spamming”. Ni el nostre servidor, ni nosaltres mateixos, podem conèixer les vostres dades personals, com ara el vostre nom, adreça, telèfon, etc. si no ha estat vostè mateix qui ens els ha proporcionat. L’usuari es compromet a fer un ús diligent dels serveis i continguts de Lamina Protect. L’usuari es compromet a utilitzar la web, els seus serveis i continguts, de conformitat amb la llei, la moral, els bons costums i l’ordre públic. En gaudir dels serveis on-line de Lamina Protect, l’usuari declara haver llegit la clàusula de protecció de dades i les condicions d’ús publicades a la web, i declara acceptar les condicions descrites i sense reserves. L’usuari es compromet a fer un ús diligent dels serveis i continguts de Lamina Protect. L’usuari es compromet a utilitzar la web, els seus serveis i continguts, de conformitat amb la llei, la moral, els bons costums i l’ordre públic. En gaudir dels serveis on-line de Lamina Protect, l’usuari declara haver llegit la clàusula de protecció de dades i les condicions d’ús publicades a la web, i declara acceptar les condicions descrites i sense reserves. L’usuari es compromet a fer un ús diligent dels serveis i continguts de Lamina Protect. L’usuari es compromet a utilitzar la web, els seus serveis i continguts, de conformitat amb la llei, la moral, els bons costums i l’ordre públic. En gaudir dels serveis on-line de Lamina Protect, l’usuari declara haver llegit la clàusula de protecció de dades i les condicions d’ús publicades a la web, i declara acceptar les condicions descrites i sense reserves.

 

Enllaç i serveis

La funció dels enllaços (links) que apareixen en aquesta pàgina és exclusivament informar l’usuari sobre l’existència d’altres fonts d’informació sobre la matèria a Internet, on podrà ampliar les dades ofertes en aquest web. Lamina Protect no serà en cap cas responsable del resultat obtingut mitjançant aquests enllaços hipertextuals.

 

Propietat intel·lectual i industrial

© Lamina Protect
Els continguts, programari, imatges, sons, textos i fotografies de Lamina Protect o altres tercers reflectits a la Pàgina web es troben protegits pel Reial Decret Legislatiu 1/1996, de la Llei de Propietat Intel·lectual. Els continguts es troben protegits en especial, segons l’article 12 del Reial decret esmentat, com les col·leccions de dades. Queda terminantment prohibida la reproducció, distribució, comunicació pública i transformació de la dita propietat excepte autorització expressa i escrita a Lamina Protect.
Una utilització no autoritzada d’aquesta propietat intel·lectual per tercers donarà lloc a les responsabilitats, de caràcter penal i/o civil i d’altres, establertes legalment. Lamina Protect no serà responsable de les infraccions de l’usuari de la pàgina web que afectin els drets de tercers. Les nostres pàgines presenta, informa i enllaça amb webs propietat dels seus respectius propietaris. Totes les marques esmentades i logos estan registrats pels seus legítims propietaris i només es fan servir en referència a aquestes i amb un fi de cita o comentari.

 

Responsabilitats

Aquest lloc web ve «tal qual» sense garantia de cap mena, ni expressa ni implícita. Lamina Protect no garanteix que la seva web es trobin en tot moment operatiu, Lamina Protect adverteix que la informació continguda en aquesta pàgina web pot ser incompleta, pot contenir errors o estar desfasada, de manera que no assumeix cap responsabilitat derivada de la manca de veracitat i precisió de les dades, dins dels límits establerts a la Llei. Eludim qualsevol responsabilitat derivada de l’ús inadequat dels programes presentats a les nostres pàgines.
Caldrà, per tant, abans de prendre alguna acció derivada del contingut, verificar la informació obtinguda a través d’aquesta pàgina per mitjà d’entrar en contacte amb l’empresa oa través dels registres públics corresponents.

Les descripcions tècniques dels productes i serveis de la pàgina web de Lamina Protect han estat elaborades amb el propòsit de donar informació sobre aquests als seus usuaris. Per això, la informació sobre descripcions tècniques, així com la relativa imatges tindrà caràcter general i orientatiu, estant subjecta a possibles canvis.
La utilització dels nostres serveis per part de menors d’edat haurà d’haver estat permesa prèviament pels seus pares, tutors o representants legals, els quals seran considerats responsables de tots els actes realitzats pels menors a càrrec seu. La total responsabilitat en la determinació dels continguts i serveis a què accedeixen els menors d’edat correspon als majors a càrrec dels quals es troben.
Lamina Protect no es fa responsable dels danys o perjudicis directes o indirectes derivats de l’ús d’aquest lloc web, inclosos els danys a sistemes informàtics i la introducció de virus. Els continguts de la pàgina poden contenir errors tipogràfics.

Aquest Lloc Web es regeix per la legislació espanyola.
Lamina Protect és gestionat des de: Carrer Balmes, 76 – Barcelona.
Email de contacte: [email protected]
Aquesta adreça és vàlida per a qualsevol petició a efectes d’informació